$27.00
Προσθήκη στο καλάθι
$17.00
Προσθήκη στο καλάθι
$34.00
Προσθήκη στο καλάθι
$46.00
Προσθήκη στο καλάθι
$17.00
Προσθήκη στο καλάθι
$28.00
Προσθήκη στο καλάθι
$22.00
Προσθήκη στο καλάθι
$101.00
Προσθήκη στο καλάθι

Learn more about the oil making process with our guides.

The first important step is to collect the olives from the tree. However, if no net is used to catch the olives before they hit the ground, this process can result in bruised olives the crushing of which produces.

How It Works

Discover the essence of Cyprus with every drop of Oleastro

Harvesting Olives
Processing Olives
Storage of Olives
Extra Virgin Olive Oil
Salad Olive Dressing
Natural Cosmetics

We created unique recipes to go with our organic olive oils. Start you cooking journey with our online cooking guides for delicious exotic dishes.

What We Do

At KIVEMA Cyprus Ltd, the production of our high-phenolic olive oil is a meticulous process that combines traditional wisdom with modern techniques. From the sun-kissed groves of Cyprus, we handpick the finest olives at the perfect moment, ensuring each fruit is brimming with health-enhancing phenols. Our state-of-the-art milling techniques are designed to preserve these potent antioxidants, maintaining the integrity and purity of the oil. This careful attention to detail at every step is what makes our olive oil not just a culinary delight, but a beacon of health and wellness.

Featured Products

Explore Oleastro's finest, where tradition meets organic excellence in every bottle

$27.00
Προσθήκη στο καλάθι
$17.00
Προσθήκη στο καλάθι
$34.00
Προσθήκη στο καλάθι
$46.00
Προσθήκη στο καλάθι

Sign Up For Special Promotions & Updates

    From Our Blog

    Etiam facilisis ligula nec velit posuere egestasnc dictum lectus sem

    Oleastro Olivenöl verkörpert die Essenz der mediterranen Küche und bringt die reiche Tradition und das Erbe Zyperns in jede Flasche. A

    Read More